Propozície

Skryte sa pred letnou horúčavou do našich krásnych lesov, vyskúšajte si rôzne terény a povrchy, objavte nové bežecké chodníčky a krásne výhľady či scenérie. To všetko vám ponúka letná edícia Bratislavskej koruny. Je jedno, či sa chcete prebehnúť a dobre si zašportovať či už sám alebo s kamošmi a urobiť si malý bežecký teambuilding. Ak zdoláte všetky trate, budete sa určite cítiť ako bežecký „kráľ“ alebo „kráľovná“ nášho krásneho mesta.

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika v spolupráci s Bratislavský maratón, o.z., BE COOL BORY, s.r.o. 

Hlavný cieľ: využiť letné mesiace na objavenie nových, prípadne staronových bežeckých okruhov, ktoré vám predstavia Bratislavu a jej okolie. Zapojte sa sami alebo v skupine s ďalšími bežcami a zabehnite si postupne víkendové „long runy“ na nádherných bežeckých okruhoch, ktoré sme vybrali spoločne s „krstnými rodičmi“ nášho projektu. Po úspešnej zimnej verzii, do ktorej sa zapojilo spolu 325 bežcov, sme pripravili ďalších 6 jedinečných bežeckých okruhov.

Termín: jún 2021 – august 2021

Kategórie:

Muži: absolútne poradie,  M39, M40, M50, M60

Ženy: absolútne poradie,  Ž39, Ž40, Ž50, Ž60

Vekový limit: 15 rokov, ročník narodenia 2016 a starší


Hlavní funkcionári:                    

Riaditeľ pretekov:                                         Jozef Pukalovič

Výkonný riaditeľ:                                           Peter Pukalovič

Športový riaditeľ a vedúci rozhodca:      Tomáš Willwéber

Technický riaditeľ:                                        Dušan Richter

„Krstní rodičia“:                                            Michal Kostka, Petra Pukalovičová,  Viktor Matys

MIESTO

Vopred definované trasy v Bratislave a Malých Karpatoch - spolu 6 bežeckých trás.

MERANIE

 Čas aj vzdialenosť si pretekár merá sám prostredníctvom  hodiniek alebo aplikácie.

REGISTRÁCIA

Na jednotlivé bežecké trasy je potrebné sa registrovať online na www.sportsofttiming.cz

 Dôležité upozornenie organizátora

„Nezabúdajte a prosím vždy majte na pamäti, keď budete zasielať vaše údaje, že nosnou myšlienkou všetkých behov je kombinácia aktívneho športu pri dodržaní a rešpektovaní platných bezpečnostných opatrení“.

Veríme, že pre každého z vás, ktorý sa do podujatia zapojíte je to vítaná príležitosť zažiť a objaviť niečo nové, prípadne sa aj športovo konfrontovať s ďalšími bežcami. Súčasne očakávame, že nebude dochádzať k akýmkoľvek zásahom a úpravám do obsahu zasielaných údajov s cieľom skreslenia a úpravy športových výsledkov. Bolo by to v absolútnom rozpore s celým nastavením toho ako sa bežecká komunita okolo „Bratislava marathon eventov“ vyvíja a aj v rozpore so zásadami a princípmi Fair-play“.

Organizátor si vyhradzuje právo na detailnejšiu kontrolu a verifikáciu nahratých výsledkov v prípade, že dôjde k podozreniu, že nahratý výsledok nie je v súlade s propozíciami, alebo pravidlami Fair-play!

Každý účastník sa zúčastňuje a zapája do pretekov na vlastnú zodpovednosť a plne zodpovedá za svoj zdravotný stav. Každý účastník preberá plnú zodpovednosť aj za výber trate, po ktorej beží a rešpektovanie všetkých pravidiel s tým spojených, vrátane pravidiel cestnej premávky. Každý účastník je plne zodpovedný za rozsah poskytnutých údajov. Svojim prihlásením sa na podujatie dáva výslovný súhlas a preberá zodpovednosť za tieto skutočnosti.

Organizátor si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti. Rovnako tak si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov s ohľadom na naplnenie počtu bežcov na podujatí. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností, ako napríklad nariadenia a opatrenia štátu, štátnych a samosprávnych orgánov a inštitúcií.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Tešíme sa na Vás

Bratislava marathon team